HULP BIJ WERK VINDENWIJ HELPEN JOU ZOONDERSTEUNING VOOR WERKGEVERS

HULP BIJ WERK VINDEN

Wil je graag werken, maar kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Dan kan één van onze jobcoaches jou op weg helpen naar een leuke (on)betaalde baan of stageplaats.

Lees meer

WIJ HELPEN JOU ZO

Samen met jou zoeken we naar werkzaamheden die goed bij jou passen. Vervolgens begeleiden we je op weg naar een baan die daarbij aansluit, bij een werkgever waar jij je thuis voelt.

Lees meer

ONDERSTEUNING VOOR WERKGEVERS

Als u een nieuwe werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, dan is het belangrijk om ondersteuning te vragen. Dit kan via Reïntegratie Zeeland, UWV en de gemeente.

Lees meer

Ondersteuning voor werkgevers

Als u een nieuwe werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, dan is het belangrijk om ondersteuning te vragen. Dit kan via Reïntegratie Zeeland, UWV en de gemeente.

Samenwerkende partijen

Wij werken samen met:
UWV
Gemeenten
Het onderwijs
Diverse bedrijven

Ondersteuning via UWV

Wilt u iemand in dienst nemen met een Wajong-uitkering? Dan biedt UWV u ondersteuning. Via UWV kunt u de volgende voorzieningen aanvragen:
Proefplaatsing: Met een proefplaatsing kijkt u of de medewerker binnen uw bedrijf past.
Loondispensatie: U betaalt tijdelijk minder loon aan de medewerker omdat hij minder aankan dan de andere medewerkers.
No-riskpolicy: Dit is een looncompensatie bij ziekte. U krijgt dan voor deze medewerker een ziektewetuitkering van UWV.
Jobcoaching: Een jobcoach begeleidt de medewerker op zijn werkplek.

Wat is jobcoaching?

Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door de gemeente of UWV. Het is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij hun werk. In dat geval bieden we ondersteunende activiteiten die nodig zijn om arbeidsparticipatie van mensen met een beperking optimaal en duurzaam te maken. De ondersteunende activiteiten vallen niet onder het reguliere inwerktraject. Ook na de inwerkperiode worden de activiteiten voortgezet. We werken vanuit de wensen van de cliënt. Hij of zij stelt, samen met de coach, een plan van aanpak op. Met deze klantgerichte aanpak wordt stap-voor-stap naar het doel gewerkt. In dit plan wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden van de cliënt.

Onze jobcoaches zijn creatief en zoeken naar oplossingen waarbij we ondersteuning bieden aan de werknemer én de werkgever. Bij jobcoaching kunt u bij uw gemeente of UWV een aanvraag doen voor toekenning.

 

Positieve werkervaring

Jobcoaching zorgt ervoor dat de cliënt een positieve werkervaring opdoet. De jobcoach leeft zich in de medewerker in en heeft zicht op de werkzaamheden die hij verricht. Soms werkt de coach zelfs een tijdje mee om te observeren wat er gebeurt en hoe het contact met collega’s, leidinggevenden en eventueel klanten van het bedrijf verloopt. Dankzij deze directe aanpak, leert de medewerker om zaken te verbeteren en op te pakken.

Tegelijk helpt de jobcoach ook de directe omgeving – collega’s en leidinggevenden – om met de collega met een beperking om te gaan. Dankzij deze professionele aanpak kan het doel worden bereikt: de medewerkers gaat dagelijks met plezier naar het werk, behoudt zijn baan en bouwt een meer zelfstandige toekomst op. Daarnaast levert de medewerker een goede bijdrage aan de dienstverlening en/of producten van de werkgever.