EFFICIËNT EN VERANTWOORD ONDERNEMENGEEFT U IEDEREEN EEN KANS?

EFFICIËNT EN VERANTWOORD ONDERNEMEN

Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen met betrokken werknemers?

Lees meer

GEEFT U IEDEREEN EEN KANS?

We begeleiden mensen die op eigen kracht (nog) geen plaats hebben op de reguliere arbeidsmarkt.

Lees meer

Gepassioneerde en professionele jobcoaches

• Begeleiden mensen met een Wajong-uitkering en mensen met een Ziektewetuitkering naar (on)betaald werk;
• Begeleiden mensen met een uitkering vanuit de Participatiewet naar (on)betaald werk;
• Zoeken naar mogelijkheden van functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (jobcarving);
• Begeleiden bij het maken van een passend en eigentijds CV plus een heldere werkvraag en de motivatie hiervoor;
• Matchen werkgevers en werknemers;
• Coachen, begeleiden en adviseren werkgevers en werknemers;
• Leveren deeltrajecten en trajecten van A tot Z.

Onze jobcoaches helpen u graag!